13 เมษายน 2562 ทาสีโบราณสถานรอบเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/QD217lD

การปรับปรุงทาสีโบราณสถานโดยรอบเส้นทางเสด็จในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงการประดับตกแต่งพรรณไม้เพิ่มเติมเพิ่มความสง่างาม ก่อนส่งมอบพื้นที่สิ้นเดือนเมษายน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สัญลักษณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งสง่าใจกลางถนนราชดำเนิน เป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญในเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ถูกปรับปรุงทาสีใหม่ในโทนสีขาว ครีม และทอง เพิ่มความสง่างามให้ยิ่งโดดเด่น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พฤษภาคม ถนนราชดำเนินถือเป็นเส้นทางสำคัญและเส้นทางสายประวัติศาสตร์คู่เกาะรัตนโกสินทร์มายาวนาน บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์เหลือเพียงการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มความสวยงาม เช่นเดียวกับป้อมมหากาฬ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2326 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ถูกทาสีใหม่จนสวยงาม รวมถึงติดตั้งไฟส่องสว่าง โบราณสถานที่อยู่โดยรอบเส้นทางเสด็จมีทั้งหมด 12 แห่ง แบ่งเป็น โบราณสถานประเภทกำแพงและประตูเมืองบริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร 1 แห่ง โบราณสถานประเภทสะพาน 7 แห่ง โบราณสถานประเภทอนุสาวรีย์ 3 แห่ง ขณะนี้ถือว่างานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีเสร็จสมบูรณ์แล้วเกือบร้อยละ 100 พระแม่ธรณีบีบมวยผม สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2460 เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่อยู่ในเส้นทางเสด็จ ถนนราชดำเนินในที่ต้องซ่อมแซมทาสีให้งดงามดูสง่า รวมถึงบริเวณโดยรอบสะพานผ่านพิภพลีลา ที่สร้างมายาวนานตั้งแต่ 2445 ถูกทาสีใหม่อย่างสวยงาม เสริมให้ถนนราชดำเนินใน กลาง นอก ซึ่งถือเป็นถนนสายสำคัญที่ถูกใช้เป็นเส้นทางเสด็จสง่างามยิ่งขึ้น แม้การปรับปรุงทาสีโบราณสถานทั้ง 12 แห่ง ใน 20 เส้นทาง รวม 7 กิโลเมตร ทั้งถนนราชดำเนินใน กลาง นอก จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่หลังสงกรานต์ กทม.และกรมศิลปากรจะตรวจสอบความเรียบร้อยและเก็บงานส่วนประดับตกแต่งเพิ่มเติม ปรับภูมิทัศน์ รวมถึงความเรียบร้อยของระบบสายสื่อสาร กล้อง CCTV ระบบระบายน้ำ ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้ฝ่ายความมั่นคงภายในสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งทุกฝ่ายต่างร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อให้งานออกมาอย่างงดงามสมพระเกียรติที่สุด.- สำนักข่าวไทย